Zpět
09.04.2021, Czech PMU Congress

Veronika Fleišer na českém kongresu

Veronika Fleišer představí svou techniku stínovaných linek na domácí půdě v Mostě. Podělí se s Vámi o své zkušenosti právě k problematice pigmentace linek a stínů. Je proslulá obsáhlými přednáškami na toto téma, kde nechybí ani fakty podložené tipy a časté chyby, kterým je nutné se vyhnout.  

O Veronice Fleišer:

PMU se věnuje od roku 2011, v posledních letech si pověst vybudovala na kvalitním vzdělávání. Její specializací jsou zejména stínované linky, oční stíny a mini aquarelle tattoo. 

Se svou technikou stínovaných linek vyhrála několik soutěží, přednáší na mezinárodních kongresech, aktivně bojuje za zkvalitnění podmínek pro živnosti příbuzných PMU v ČR, je zakladatelkou Fleiš Academy, která vychovává jedny z nejlepších PMU stylistek. Navrhla si svůj vlastní tetovací strojek Fleiš machine a pigmenty. 


Veronika Fleišer will introduce her technique of shadow eyeliner in her hometown of Most. She will share her experience about complications and tips for PMU of shaded eyeliner. Veronika is famous for her comprehensive trainings and speaches on this topic with lots of facts, tips and mistakes to avoid.

About Veronica Fleišer:

She´s dedicated in PMU field since 2011, in recent years she has built a reputation for quality education. She specializes in shaded eyeliner, eye shadows and mini aquarelle tattoos.

With her technique of shaded eyeliner, she has won several competitions, lectures at international congresses, actively fights for the improvement of conditions for trades related to PMU in the Czech Republic, is the founder of Fleiš Academy, which educates some of the best PMU artists. She designed her own tattoo machine Fleis machine and pigments.