Zpět
23.09.2020, Czech PMU Congress

Darina Saláthová na českém kongresu

Jsme velmi potěšeni dalším hostem ze Slovenska. Darina Saláthová nám představí svou přenášku "Souhra jehel a pigmentů - mikropigmentace rtů". 

Dozvíte se správný výběr jehly a pigmentu dle typu pokožky a obohatí nás o jemnou a rychlou techniku mikropigmentace rtů.

Něco o Darině Saláthové:

Permanentnímu make-upu se věnuje od roku 1993, při účasti na soutěžích se umisťovala vždy na předních pozicích. Účastní se prestižních mezinárodních konferencí, prezentovala své techniky v USA a prestižním PMU časopise, vystupuje jako porotkyně a mluvčí na mezinárodních kongresech.

Od roku 2013 vzdělává začínající i pokročilé PMU stylistly ve svém vlastním vzdělávacím středisku. 

We are very pleased with another guest from Slovakia. Darina Saláthová will present her lecture "Interplay of 
needles and pigments - micropigmentation of the lips". You will learn the right choice of needle and pigment
according to the type of skin and Darina will enrich us with a gentle and fast technique of micropigmentation
of lips.
Something about Darina Salath:

She has been dedicated to permanent make-up since 1993, and has always placed in the top positions when participating in competitions. She participates in prestigious international conferences, presented her techniques in the USA and the prestigious PMU magazine, and acts as a jury member and speaker at international congresses.

Since 2013, she has been educating beginners and advanced PMU artists in her own training center.