Zpět
23.09.2020, Czech PMU Congress

Moshe Alul na českém kongresu

Moshe Alul potvrdil účast na českém kongresu.

Zakladatem firmy NPM (pigmenty a přístroje pro PMU) a také nově Tat2Skin (pro malá tetování), proslulý především pro tetování areol a skalpu.  Nyní Vám předvede live mini barevné tetování spolu s prezentací této techniky. Moshe k nám bude vážit cestu z Izraele.

O Moshem Alulovi:

Jeden z nejstarších guru permanentího make-upu na světovém trhu. Původní profesí tatér, přenesl několik technik a využití širších jehel do praxe PMU. Navrhl si patentovaný roller pro tetování skalpu. Vlastní světově uznávanou značku pro pigmenty a přístroje NPM a také firmu Tat2Skin s produkty pro menší tetování. Momentálně se věnuje malým tetováním.

Za svou dlouhou kariéru procestoval celý svět, není místo, kde by nepřednášel nebo neškolil. Jeho letité zkušenosti mluví z praxe a rychlost práce je obdivuhodná. 

Moshe Alul confirmed his participation in the Czech Congress.

The founder of the NPM company (pigments and devices for PMU) and also newly esteblished Tat2Skin (for small tattoos), famous especially for areola and scalp micropigmentation. Now he will show you a live mini color tattoo along with a presentation of this technique. Moshe will come to us from Israel.

About Moshem Alul:

One of the oldest permanent makeup gurus in the world market. Because of his original profession of the tattoo artist he transferred several techniques and the use of wider needles to the practice of PMU. He designed a patented roller for scalp tattoos. Owns a world-renowned brand NPM for pigments and devices, as well as Tat2Skin with products for smaller tattoos. 

During his long career, he has traveled the world, not a place where he would not lecture or train. His years of experience speak from practice and the speed of work is admirable.